Kijk verder
BUITEN DE LIJNEN staat voor zelf blijven nadenken en niet bang zijn om je visie te delen, ondanks dat die afwijkend kan zijn van anderen. Voor verder kijken dan wat in eerste instantie zichtbaar is. Voor innoverend organiseren om zo te enthousiasmeren en uiteindelijk te overtuigen.

Vanuit de filosofie ‘draai het eens om’ worden problemen vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Zo wordt de kern van een vraag, probleem, knelpunt of conflict achterhaald. Pas daarna wordt de oplossing geboden.

Werkwijze

Transparant communiceren staat bij BUITEN DE LIJNEN hoog in het vaandel. Managers en leidinggevenden van alle niveaus kunnen een gedegen en eerlijk advies verwachten. De werkwijze is proactief, sensitief en prestatiegericht. Uitgangspunt bij alle communicatie is: helderheid en wederzijds begrip, zonder de zakelijke kant uit het oog te verliezen. 

BUITEN DE LIJNEN werkt door:

- een combinatie van management, strategie, advisering en hands-on;

- mensgerichte maar zakelijke insteek van leidinggeven en organiseren;

- klantgericht met een goed luisterend oor;

- emoties en feiten te scheiden;

- de verantwoordelijkheden op de juiste plaats leggen;

- advisering op basis van afbreukrisico’s en het benoemen van meerwaarde;

- zaken bij de naam noemen;

- de discussie zuiver te houden;

- te werken op basis van afspraken en niet op veronderstellingen;

- een plan B te hebben…oftewel geen stress als het initiële plan niet door kan gaan.